Prijslijst

 • Acryl €45,-

  Nieuwe set acryl nagels

 • French Manicure €55,-

  Nieuwe set french manicure nagels

 • Babyboom €55,-

  Nieuwe set babyboom nagels

 • Colourboom €55,-

  Nieuwe set colourboom nagels

 • Glitterfade €55,-

  Nieuwe set glitterfade nagels

 • Acryl Plus €50,-

  Nieuwe set acryl nagels met 2 nagels french/baby/colourboom of glitter fade

 • Nabehandeling Acryl €40,-
 • Nabehandeling French Manicure €50,-
 • Nabehandeling Baby/Colourboom €50,-
 • Nabehandeling Glitterfade €50,-

Halo Nails

 • Nail Art V.A. €2,50
 • Verwijderen Acryl €15,-
 • BIAB €45,-

  BIAB Behandeling

 • BIAB + Gellak €55,-

  BIAB en gellak behandeling

 • Nabehandeling BIAB €40,-
 • Nabehandeling BIAB + Gellak €45,-
 • Verwijderen BIAB €10,-
 • Gellak €15,-

  Gellak behandeling op eigen nagels

 • Gellak verwijderen €7,50

Afspraak maken kan via telefoon of email

0633748640

Halo Nails

Algemene voorwaarden
Halo Nails

De nagelsalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Afspraken

Een afspraak die telefonisch, via WhatsApp, per email of in de studio is gemaakt, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de client gereserveerd.

De client moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan Nagelsalon Halonails, per email of via whats app 06-33748640

Bovenstaande punten gelden ook indien de client een andere behandeling wenst dan is afgesproken.

Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent nagelsalon Halonails 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de client. Nagelsalon Halonails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak de client melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Service

De nagelsalon geeft de cliënt een week (7 dagen) service op de behandeling en de producten. Deze service vervalt indien:

 • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon
 • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt
 • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
 • De cliënt andere producten dan de door de nagelsalon geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Beschadiging & Diefstal

De nagelsalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelsalon meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van de nagelsalon en de eventueel behandelende stylist.

De nagelsalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelsalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelsalon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Halonails Sneek